Op deze pagina vind je naast beschouwingen informatie over de aanpak van eenzaamheidsproblematiek. Daarbij is een verdeling gemaakt tussen het lokale niveau waarop ik mij beweeg: de gemeente Beekdaelen in Zuid Limburg, alsook het (sub)regionale en het landelijke niveau. 

Over eenzaamheid

Over het concept “Eenzaamheid”

In Nederland worden bij de bespreking  het begrip “eenzaamheid” een beperkt aantal vooraanstaande, Nederlandse wetenschappers aangehaald: klik hier.

Graag besteed ik ook aandacht aan enkele buitenlandse auteurs: klik hier

Ook kranten en tijdschriften kunnen op mijn belangstelling rekenen. Klik hier

Lokaal Beekdaelen

Voor informatie over het eenzaamheidsproject Beekdaelen:
klik hier…

Regionaal: Limburg

KBO Limburg zal vanaf 1 januari 2020, samen met een sterk partner-netwerk, een driejarig project starten gericht op het voorkomen, verminderen en waar mogelijk bestrijden van eenzaamheid onder de Limburgse ouderen.

Op 11-2-2020 staat hierover een kort artikel in De Limburger. Klik hier 

Ook op 11 februari is de projectleider op L1 Nieuws (Limburg Centraal) geweest.

 

Er is een projectplan geschreven. Klik hier voor dit plan.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg

Ondergetekende (Guus van Egdom) is projectleider.

Landelijk

Al weer bijna een jaar loopt vanuit de rijksoverheid het programma “Een tegen eenzaamheid“. Zowel lokaal (Beekdaelen) als regionaal (Limburg) werken we samen met de projectorganisatie achter deze landelijke club. 

Het project wordt krachtig gesteund door de minister (Hugo de Jonge) en vanuit de Raad van ouderen