Conferentie Tegen Eenzaamheid Schinnen 2018

Op 5 oktober 2018 vond binnen de gemeente Schinnen een conferentie tegen eenzaamheid plaats. Een succesvolle bijeenkomst waar een lokale coalitie tegen eenzaamheid werd gepresenteerd van meer dan dertig binnen de gemeente actieve organisaties. Zowel professionele als vrijwilligersorganisaties. Voor een verslag van deze bijeenkomst: klik hier…

Voor een lijst met de partijen die de coalitie vormen klik hier

Voor een transcriptie van de presentaties van de workshops van de conferentie klik hier

Aan het eind van de conferentie is een Schinnens boekje over eenzaamheid uitgereikt. Voor de pdf van dit boekje klik hier…