Nederlandse wetenschappers over eenzaamheid

Emeritus hoogleraar professor Jenny Gierveld kan worden beschouwd als de eminence grise onder de eenzaamheidswetenschappers. Zij ontwikkelde in in 1985 met haar collega Kamphuis de nu nog steeds gebruikte Eenzaamheidsschaal. Wel recent geactualiseerd met professor Theo van Tilburg. De schaal wordt ook internationaal gebruikt. 

 

Professor Theo van Tilburg (Vrije Universiteit Amsterdam) loopt ook al even mee. Hij publiceert al sinds 1985 artikelen over eenzaamheid. Het is niet gemakkelijk te achterhalen sinds wanneer hij hoogleraar sociale gerontologie is. Belangrijk is dat hij verbonden is aan het wereldberoemde LASA onderzoek (langlopend onderzoek naar de effecten van ouder worden. 

Weer een professor: Anja Machielse. Hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Afgelopen jaar (2019) hield zij op 27 september de “Nationale Eenzaamheidslezing” in de Grolschveste te Enschedé (stadion van de lokale voetbalclub).  Voor deze lezing: klik hier

Eric Schoenmakers is geen professor. Nog niet. Hij is docent en onderzoeker aan de Fontys Hogeschool. Tevens is hij lid van de wetenschappelijke adviescommissie  van het programma Eén tegen Eenzaamheid van het ministerie van VWS.  

Doctor Gerine Lodder van de Tilburg University was in 2016 landelijk nieuws toen zij in Nijmegen promoveerde op een proefschrift over eenzaamheid onder jongeren. Sedertdien is er volkomen terecht meer aandacht voor deze problematiek onder jongeren. 

Andries Baart2

Professor Andries Baart is met name bekend van de presentie benadering die hij op zijn eigen website uitgebreid toelicht. Op deze pagina noemen we hem vanwege een bijzonder origineel essay over eenzaamheid. Een sterk verhaal dat niet de traditionele paden bewandelt. Klik hier…