Achtergronden

Eerst maar een paar links

Op deze pagina komen inleidende artikelen over de civil society. Wat er onder verstaan wordt (erg divers) en wat belangrijke aspecten zijn. Alle artikelen zullen goed voorzien zijn van bronvermeldingen. Maar voor dat ik zo ver ben dat deze verhalen allemaal te publiceren zijn, ben ik nog wel even bezig met vormgeving en toch ook wel het maken van deze artikelen. Daarom, om te beginnen, maar een paar links naar sites die veel behartenswaardigs over de civil society te brengen hebben.

Sociale vraagstukken: een site waar een bijna onwaarschijnlijke hoeveelheid thema’s op sociaal maatschappelijk gebied worden behandeld in artikelen geschreven door ter zake goed ingevoerde auteurs. Klik hier… Artikelen specifiek over de civil society staan hier.

Jos van der Lans is een publicist die al jaren en jaren niet alleen de sociale actualiteit goed volgt, maar zich daarin ook ontwikkelt heeft tot opinion leader. Hij heeft zijn artikelen en columns niet gecategoriseerd op zijn site, dus het is soms wel een beetje zoeken. Klik hier

Het Sociaal en Cultureel Planbureau doet onderzoek naar belangrijke thema’s op sociaal en cultureel gebied. Op de site kun je gemakkelijk zoeken op civil society en dan verschijnt er een aardige reeks rapporten. Klik hier..