BURGERSCHAP

Dit staat op de website van de overheid:

Mensen werken steeds vaker samen aan oplossingen voor hun buurt, gemeente of het land. Dit doen ze onafhankelijk van de overheid of de markt. Ze werken samen in wijkondernemingen of zetten lokale energiebedrijven op. Ze beheren de wijk. Of regelen de zorg voor elkaar via een zorgcoöperatie. De overheid stimuleert dit burgerschap. En ondersteunt maatschappelijke acties en plannen voor sociaal ondernemerschap. Bijvoorbeeld door knellende regels weg te nemen.

Maar let op!!

In dit boek wordt beschreven dat er nogal wat haken en ogen zitten aan het burgerschap dat de overheid wenst en denkt te zien.

Een korte samenvatting van dit boek is in de maak. Uitgebreidere bespreking zijn te vinden op de website Socialevraagstukken.nl. Klik hier…

Op de website van Groen Links hebben de auterus van dit boek zelf een uitgebreid artikel over hun bevindingen geschreven. Klik hier… 

Of: als je een pdf van dat artikel wil klik hier…