Mijn huidige projecten en die uit mijn werkgeschiedenis zijn te vinden onder het hoofdstuk projecten.

Mijn aanpak bij projecten is over het algemeen vrij simpel:
doen wat nodig is in overleg met degene voor wie ik het doe.

Wat er dan zo allemaal nodig is, openbaart zich al doende.

Een goede analyse van de beginsituatie en een juiste inschatting van wat ik zelf wel en dus zeker ook niet kan, is daarbij wel redelijk belangrijk.

En dus is ook een goed netwerk van belang. Een netwerk met onder meer  mensen die kunnen wat ik niet kan.

Wat nu? geen populaire technieken en benaGeringen? Geen Lean Six Sigma bijvoorbeeld? Of Kaizen? Of lekker terugvallen op Senge en zijn lerende organisatie? 

Inderdaad leun ik niet op een enkele benadering. Zoals veel collega’s ga ook ik eclectisch te werk, waarbij ik me altijd wel heb laten inspireren. 

Klik hier voor enkele inspiratiebronnen