KBO Limburg Netwerk Senioren Limburg

In januari 2020 start een provinciebreed project gericht op het bestrijden van eenzaamheid onder senioren. Ik zal daar als projectleider de komende drie jaar aan werken. Vanaf 1-1-2020 zal er op deze site meer informatie over dit project te vinden zijn.

 

Stichting Mentorschap Limburg

De Stichting Mentorschap Limburg start een pilot voor Mentorschap Nederland om het vrijwillig mentorschap meer onder de aandacht te brengen, het aantal mentoren en de instroom van cliënten te verhogen. Ik voer dit rpoject uit samen met Arthur Jansen Consult

Gemeente Beekdaelen

Als voormalig voorzitter van de Seniorenraad Schinnen ben ik in die gemeente en in de huidige gemeente Beekdaelen als vrijwilliger actief geweest in het opzetten van eenzaamheidsprojecten. Dat zal ik blijven doen

Projecten in het verleden

Het is nu 16-12-2019 en ik zal tussen Kerst en Nieuw tijd besteden aan het bijwerken van deze website. Daar hoort bij het op een rij zetten van allerlei projecten waar ik me gedurende mijn werkzame leven mee bemoeid heb.