Verantwoording

aan de lay out van deze pagina wordt nog gewerkt

Overzicht

Ik wil op de eerste plaats iets creëren waar overzicht is over alles wat er over de civil society in Nederland geroepen wordt, en zo veel mogelijk over wat er aan initiatieven speelt.

Profiel

Natuurlijk vind ik het ook wel belangrijk om iets van een eigen profiel neer te zetten al komt dat niet op de eerste plaats. Maar als u op grond van wat u leest denkt iets aan mij te kunnen hebben, dan verwelkom ik dat van harte. De contact-knop zit rechtsboven.

Thema’s

Ik heb gekozen voor een opbouw aan de hand van thema’s. Het zijn thema’s die ik vanuit mijn kijk op de zaak het meest van belang vind. Maar suggesties voor andere thema’s zal ik eveneens van harte verwelkomen. U weet inmiddels waar de contact-knop zit. 

Hieronder staan de hoofdthema’s kort besproken. 

Civil society:

hier bespreek ik het begrip, dat door diverse goed ingevoerde auteurs toch steeds wat anders benaderd wordt. De vraag wordt beantwoord: “Waar hebben we het over als we het over de civil society hebben?”.

Burgerschap:
kernbegrip binnen het thema “civil society” is het begrip burgerschap. Onze arme koning wordt steeds geciteerd n.a.v. zijn zinnetje over de participatiesamenleving in de troonrede van 2013. Om hem recht te doen nog een keer het letterlijke citaat:
Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.
In het laatste zinnetje staat wat er van ons, burgers, verwacht wordt. Wat dat burgerschap dus volgens de Staat der Nederlanden inhoudt. Dit wordt in alle breedte besproken binnen dit thema, maar ook wat voor hobbels er in dit verband zijn. Hobbels die soms genomen worden, en soms dus mooi niet.

Democratische vernieuwing is naast burgerschap een ander kernbegrip van de (huidige) civil society.

Wie zijn burgers meer verantwoordelijkheid wil laten nemen, zal ze ook meer moeten betrekking bij de aansturing. In mijn vroegere management-leven heette dit: geen verantwoordelijkheden zonder de corresponderende bevoegdheden. Hoe ontwikkelt zich deze vernieuwing in Nederland? De overheid maakt er zich druk over (bijvoorbeeld via “Democratic Challenge” van het ministerie én de Vereniging Nederlandse Gemeenten), maar ook de burger zelf roert zich (bijvoorbeeld Code Oranje) en in mijn eigen provincie Limburg zijn we druk met een burgertop. Allemaal zaken die in dit thema aan bod komen.

Eenzaamheid is een apart thema en lijkt wat van een andere orde. Maar we zouden het kunnen beschouwen als het tegenovergestelde van de civil society. Vanuit een pragmatische invalshoek speelt bovendien dat het een thema is waar een belangrijk deel van mijn sociale activiteit op gericht is. Het thema wordt zowel heel conceptueel besproken, als vanuit de alledaagse praktijk.

De blogpagina is wat het woord zegt: een blogpagina. Daar waar ik in de bespreking van de thema’s zo weinig mogelijk zelf vind, ook ik heb af en toe ergens een mening over, verbaas me over dingen of wordt ergens enthousiast over. Dat leg ik dan maar in de blogjes neer, die redelijk ongeregeld verschijnen.

Boeken en artikelen

Ik bedenk nauwelijks dingen zelf. Ik lees boeken en artikelen en vorm mezelf op die manier een begrip over de thema’s waar ik druk mee ben. De boeken en artikelen die mijn aandacht vangen bespreek ik onder het thema “boeken / artikelen” waarbij ik regelmatig gebruik maak van besprekingen van anderen die volgens mij de inhoud goed weergeven (e.e.a. natuurlijk met bronvermelding).

De URL
De wat? URL is de afko voor Uniform Resource Locator, ofwel: mijn adres (domeinnaam) op het world wide web, het internet. Deze site is te vinden onder www.civil-society.nl en dat verbindingsstreepje komt doordat de domeinnaam www.civilsociety.nl al bezet was. Vind je op die site ook zoveel leuks te lezen over de civil society? Als dat zo was dan was mijn website niet nodig.
Ik geef je een screenshot van die site, die bezet gehouden wordt door de firma Totaaldomein B.V. uit Lelystad. Ik vermoed hier een staaltje van domeinnamenhandel. Mijn persoonlijke opvatting is dat dit soort handel verboden zou moeten worden en ik zal er op korte termijn een venijnige blog aan wijden. Maar ik heb dus een verbindingsstreepje ingevoegd omdat ik het vertik om voor een domeinnaam te gaan betalen.

klik om te vergroten